Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal å jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Hunvik & Co forholder seg til, og jobber med, etterfølgende av åpenhetsloven.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Trykk her for å lese rapporten.