Hotell

Hunvik & Co kan også vise til flere hoteller i porteføljen, hvilket inkluderer The Thief, Lily Country Club, samt flere Thon Hotels.

Kontaktpersoner for mer informasjon

Martin Hunvik

Daglig leder
412 08 899
martin@hunvik.no

Prosjekter