Om oss

Malerfirmaet Hunvik & Co

I dag er vi blant Norges ledende innen malerarbeid og tapetseringsarbeid med hovedkontor i Oslo, men det er jo ikke alltid størrelsen det kommer an på. Vi teller i dag 25 års erfaring i bransjen og 110 dyktige ansatte som har som mål for øye å levere kvalitet – alltid. 

Vår viktigste oppgave er å levere kvalitet.

I malerfirmaet Hunvik & Co har vi kvalitet og forutsigbarhet som grunnverdier, og bruker dette som rettesnor i vårt daglige virke. Dette bidrar til å gi deg en trygghet. Gjennom tett og god dialog med kunden gjennom hele prosjektfasen kan vi avklare forventninger og kvalitetssikre utførelsen underveis i prosessen. Prosjektene følges opp med en prosjektleder og en arbeidsleder som sørger for kvalitet i hvert ledd av utførelsen. God kommunikasjon med kundene våre er en viktig forutsetning for å kunne lykkes med vår målsetning – å være din foretrukne maler.