Maling, tapet og gulv.

Tjenesteområder

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et ledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter, som oppfyller definerte bransjevilkår, kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.  En Miljøfyrtårnvirksomhet driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav, og krav pålagt av Miljøfyrtårnets sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.Vi tenker miljø i alle ledd og tar miljøhensyn til våre omgivelser, våre kunder og ansatte.